• ילדים וטלוויזיה

    אין רק פרשנות אחת לטקסט, כל טקסט הוא תוצר של משא ומתן בין המוען, הנמען והחברה. הפרשנות של הילדים היא פרשנות לגיטימית ולא צריכים לבקר, כי אין משמעות ...