• מס רכישה – מה זה אומר?

    נושאים רבים עלו לכותרות בשנים האחרונות בעקבות יוקר המחייה, נושא שדובר עליו רבות בעקבות הקיץ של המהפכה החברתית, בו  צעירים רבים יצאו אל הרחובות והפגינו נגד יוקר המחייה. ...