Skip to content Skip to footer

אלי ישי

אלי ישי – מסלול ודרך

אלי ישי היה יושב ראש תנועת ש״ס המייצגת את קהל הבוחרים החרדי,  במהלך השנים בהם הורשע אריה דרעי בבית המשפט. אלי ישי מתגורר בשכונת הר נוף בעיר הבירה, נשוי לאשתו ציפי ואב לחמישה ילדים. בעבר למד אלי ישי בישיבות חורב וישיבת הנגב…

Read More