Skip to content Skip to footer

ישראייר

ישראייר

ישראייר התחילה בתור חברת תעופה קטנה בשם ״כנפי העמק״ בשנת 1989 ורק בשנת 1996 היא הפכה את שמה לישראייר. בשנת 1998 החלה ישראייר להפעיל טיסות שכר ליוון, טורקיה וקפריסין. פרט להיותה טסה ברחבי הארץ ומפעילה את הקווים תל אביב - אילת, חיפה…

Read More