Skip to content Skip to footer

מדינה

מכרז ממשלתי

מכרז ממשלתי

לא הממשלה כותבת את המכרזים מכרז זהו מצב בו נדרשים שירותים מסוימים שיכולים להיות בנושאים רבים כמו למשל אינסטלציה, עבודות חשמל, עבודות בניין ועוד, בו חברות שונות יכולות להשתתף ולהציע את שירותיהן. מכרזים מוציאים גופים שונים שאין להם אינטרס עסקי כלשהו כמו למשל…

Read More