Skip to content Skip to footer

פיתוח הדרכה

פיתוח הדרכה משנה את חיינו

כולנו בשלב זה או אחר של חיינו עברנו הדרכה כלשהי, זה מתחיל בשיעורים של מערכת החינוך שהם הדרכה לכל דבר. זה ממשיך בתנועת הנוער שם מקבלים סוגים שונים של הדרכות ואף הופכים למדריכים בעצמנו. וכך זה ממשיך לכל אורך חיינו בצבא ובמקומות…

Read More