• ישראלי בישראל

    ישראלי בישראל
    כשבעה מיליון בני אדם הינם בעלי אזרחות ישראלית .קבוצה זו הינה מגוונת ובקרבה חילוקי דעות בנושאים רבים. אי ההסכמות כוללות נושאים מהותיים, כגון הגדרת המדינה ומקורות הסמכות הראשוניים. ...