• עיד אל פיטר 2015

    עיד אל פיטר זהו חג שבירת הצום של חודש הרמדאן שבו נוהגים המוסלמים לצום בכל יום מהבוקר בזריחת החמה ועד הערב בשקיעת החמה. חודש הרמדאן מצויין בחודש התשיעי ...