Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

הילד לא מקשיב? כדי שתקחו אותו לבדיקת שמיעה

ירידה באיכות השמיעה מתרחשת באופן הדרגתי ככל שמתבגרים.

לאחוז ניכר באוכלוסייה המבוגרת יש בעיות שמיעה, ונראה כי לאנשים המבוגרים מגיל 65 יש סיכוי של מעל 50 אחוזים לפגיעה בשמיעה. בדיקת שמיעה תכופה בגילאים המבוגרים חשובה לפיקוח ולניטור בעיות חמורות יותר. בדיקת שמיעה בגיל צעיר עשויה לאפשר תיקון מוקדם של הבעיה ולשפר את איכות החיים של המטופל.

  • לא רק הזדקנות נחשבת לגורם המשפיע על ירידה באיכות השמיעה. גם חשיפה ממושכת לקולות סאונד מוגברים תורמת לחולשה בשמיעה. גורמים אחרים, כמו שעווה, עשויים למנוע באופן זמני מעבר תקין של סאונד דרך האוזניים. במרבית המקרים, קשה למנוע את ההידרדרות בשמיעה – אך עם זאת, ניתן להיערך מבעוד מועד לירידה דרסטית בשמיעה (באמצעות בדיקת שמיעה וביקורים אצל הרופא).

 

  • במקרה שבו ישנה ירידה פתאומית בשמיעה, בייחוד באוזן אחת, יש לחפש אחר עזרה רפואית. יש לשוחח עם הרופא במצבים בהם השמיעה פוגעת באיכות החיים. הדרדרות בשמיעה מאופיינת בכך שקשה להבין את כל מה שנאמר בזמן שיחה, בייחוד כשיש רעשי רקע. כמו כן, הקולות עשויים להישמע מעומעמים וישנה נטייה להגביר את הסאונד במקלטי הרדיו והטלוויזיה.

 

 

  • סיבות לירידה בשמיעה – מספר גורמים לירידה בשמיעה כוללים נזק לשכבה הפנימית באזניים, הצטברות של שעווה וכן זיהומים שונים. שמיעה למעשה מתבצעת כאשר גלי קול מגיעים לאזורים פנימיים באוזן, בהם גלי הקול הרוטטים הופכים לסיגנלים שמועברים לאזורים במוח (כך שהמוח מזהה אותם כקולות). האוזן מורכבת משלושה אזורים עיקריים: החלק החיצוני, החלק האמצעי והחלק הפנימי. גלי קול עוברים דרך החלק החיצוני לתוך החלק הפנימי, ומובילים לרטט (באזור זה יש 3 עצמות קטנות שמעצימות את הקולות).

 

  • גורמי סיכון – מלבד ההזדקנות והחשיפה לקול רועש, ישנם גורמי סיכון נוספים שיש לקחת בחשבון ככאלה העשויים להוביל לירידה חדה בשמיעה. בין הגורמים הללו, ניתן למנות: תורשה, חשיפה לרעשים מוגזמים במקומות עבודה (עבודות בנייה ועבודות במפעלים) ותרופות שונות.

 

אין זה מפליא, אם כן, שחברות רבות העוסקות בתחום שוקדות כל העת על פיתוח מכשירי שמיעה חדשניים, אשר יסייעו לסובלים מבעיות שמיעה להתמודד עם הבעיה.