Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

מה השעה

תמיד כאשר אנו מזיזים את השעה משעון קיץ לשעון חורף או להיפך עולות שאלות רבות בקרב הציבור בארץ כאשר הראשית שביניהם היא מה השעה. רבים אשר אינם עוקבים אחרי אמצעי התקשורת השונים בהם מעדכנים לגבי החלפת השעון מוצאים את עצמם באותו שבוע עם סימני שאלה רבים, מתי מחליפים שעון, האם מזיזים את השעון שעה אחת קדימה או שמא שעה אחת אחורה, וכמובן מה ההשפעות של כך, האם יהיה יותר אור או פחות אור, האם נישן יותר או פחות בלילה. לכן החלטנו לעשות לכם סדר בבלאגן.

שעון קיץ לשעון חורף

כאשר אנו מחליפים את השעון מקיץ לחורף ההשפעה המרכזית היא שמחשיך מוקדם יותר ונוצר מצב שבסביבות השעה חמש כבר מתחילה לרדת החשיכה. באותו יום של החלפת השעון, אנו נישן שעה אחת יותר בלילה, שכן אנו מזיזים את השעון שעה אחת אחורה במהלך הלילה.

שעון חורף לשעון קיץ

כאן ההשפעות הן בדיוק ההפך כאשר אנחנו מפסידים שעת שינה במהלך הלילה היות ובאמצע הלילה אנו נזיז את השעון אחורה, אך במהלך הימים לאחר מכן אנו נזכה ליותר שעות אור.

רבים סבורים כי שעון הקיץ תורם יותר לכלכלה משעון החורף שכן בשעון הקיץ שעות אור טבעי רבות יותר, דבר אשר מכניס למשק עוד מליוני שקלים בכל יום וכמובן בעקיפין תורם בהכנסות ממיסים למדינה. עד לפני מספר שנים הקפידו החרדים שאת השעון חורף נשנה במדינת ישראל לפני כניסת יום הכיפורים על מנת להקל על הצמים ביום כיפור מבחינה פסיכולוגית. הדבר שונה על ידי מפלגת יש עתיד בטענה שציינו קודם לכן שהמשחק מפסיד מיליארדים כתוצאה מהמהלך הזה של המפלגות הדתיות שבישראל מעבירים את השעון שעה אחורה כחודש אחד לפני ששאר העולם עושה זאת.

כיום במקום לשאול כל אחד מה השעה אחרי חילופי השעון, הסמארטפון שלנו עושה זאת עבורנו והוא מתעדכן לבד על ידי הגדרה פשוטה של הטלפון באמצע בלילה מבלי שנצטרך לשנות שום דבר. בעבר היינו נוהגים לשנות את השעון לפני שהלכנו לישון במיוחד אם שמנו שעון מעורר אך כיום אין בכך צורך בעידן המודרני של ימנו.