Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

מערכות מיזוג אוויר VRF

מה זה VRF (זרימת קירור משתנה)?

זרימת קירור משתנה (VRF) היא תצורת של מערכת מיזוג אוויר בה יש יחידת עיבוי חיצונית אחת ויחידות פנימיות מרובות. המונח "זרימת קירור משתנה" מתייחס ליכולתה של המערכת לשלוט בכמות נוזל הקירור הזורם למאיידים המרובים (יחידות פנים) ומאפשרת שימוש במאיידים רבים בעלי יכולות ותצורות שונות המחוברים ליחידת עיבוי אחת ואף מאפשרת שליטה על אזורים מסוימים.

ישנם צורות שונות של מערכות VRF, שתי צינורות, שלוש צינורות, אוויר ומים מקוררים יחד עם מערכות המונעות בעזרת גז לבניינים עם מגבלות כוח ספק, כולם זמינים בפרדי מיזוג

 

סוגים שונים של מערכות VRF:

1. מערכת משאבות חום

מערכות משאבת חום של VRF הידועות בדרך כלל כמערכת 2 צינורות, המאפשרות חימום או קירור בכל היחידות הפנימיות אך לא חימום וקירור בו זמנית. כאשר היחידות הפנימיות נמצאות במצב קירור, הן פועלות כמאיידות; כאשר הן נמצאות במצב חימום, הם יפעלו כמעבים.

מערכות משאבת חום של VRF מיושמות ביעילות באזורים פתוחים, חנויות קמעונאיות, משרדים סלולריים ובכל אזור אחר הדורש קירור או חימום באותה תקופה תפעולית.

2. מערכת התאוששות חום

מערכות זרימת קירור משתנות עם יכולת התאוששות חום (VRF-HR) מסוגלות לפעול במקביל במצב חימום ו / או קירור, מה שמאפשר להשתמש בחום ולא לדחות אותו כפי שקורה במערכות משאבות חום מסורתיות. כל יחידה פנימית מסועפת משלושת הצינורות באמצעות תיבת סלילונית המכילה סדרת שסתומים. יחידה פנימית הדורשת קירור תפתח את קו הנוזל ואת שסתומי קו השאיבה שלה ותפעל כמאדה. יחידה פנימית הדורשת חימום תפתח את שסתומי הגז החם וקו הנוזל שלה ותפעל כמעבה. בדרך כלל, מחליפי חום נוספים בתיבות חלוקה משמשים להעברת חום מנוזל הקירור שהתחמם יותר מדי היוצא מהאזור שמתקרר למתחם הקירור מחדש ואחרי כן חוזר בחזרה לאזור החם. לפעולת איזון זו יש פוטנציאל לייצר חיסכון משמעותי באנרגיה

שלוש מערכות משאבות חום לצינור מיושמות ביעילות באזורים פתוחים, חנויות קמעונאיות, משרדים סלולריים ובכל אזור אחר הדורש קירור וחימום בו זמנית.

3. VRF המקורר במים

הנפוצים ביותר הם מערכות מקוררות אוויר, המשתמשות ביחידות עיבוי חיצוניות ארוזות, אשר באמצעות צנרת קירור מתחברות למספר יחידות פנים. עם זאת ישנם כמה מגבלות, זרימת צנרת, בעיקר צורך בזוויות אנכיות (אם כי לסמסונג יכול להיות זווית אנכית של עד 115 מטר), שטח צמחיה ורעש. כאשר כל אלה הופכים לבעיה אז ניתן להשתמש במערכות מקוררות בעזרת מים. הם פועלות כיחידות מקוררות אוויר, אך במקום שיהיה להם מחליף חום מובנה המקורר בעזרת זרימת אוויר הם מנצלים וממקמים מחליף חום, שמעביר את האנרגיה אל לולאת מים.

זה מחובר למגדל קירור או למקרר יבוש שמעביר את האנרגיה / החום לאטמוספרה. כתוצאה מתהליך זה ניתן למקם מערכות VRF מקוררות במים באופן פנימי ללא חשש לצורך בזוויות אנכיות, אפשרי למיקום באזורים קטנים בהרבה, ואף תופסים פחות מקום וניתן להחליש אותם בכדי לעמוד ברוב הדרישות הסביבתיות.מערכות אלה אידיאליות גם לבנייה המוגשת על ידי לולאת מים שקיימת כבר בבעלות בעלי הבית

 

4. מונע על גז

במקרה של אספקת חשמל מוגבלת, יחידות VRF של "דייקין" זמינות עם מנועים המונעים בעזרת גז, אלה יפעלו באמצעות גז טבעי או אספקת גז קלור. כולם יחידות שלב אחיד ויכולות לייצר קירור וחימום של 90 קילוואט מספקי שלב אחיד של 30 אמפר. הם מציעים יתרונות נוספים כמו ייצור מים חמים, ייצור חשמל והם ימשיכו לספק חימום בערב בתקופות הפשרה.