Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

שרביט קסמים – המצילה הבאה של ישראל

שרביט קסמים או בשמה השני, קלע דוד, היא מערכת משוכללת במיוחד ליירוט טילים ורקטות אשר משוגרים לטווח בינוני או ארוך. המערכת שרביט קסמים פותחה על ידי רפאל – המפתחת למערכות לחימה משוכללות בישראל, יחד עם חברת ריית׳און בארה״ב. הטיל המיירט הוא למעשה טיל דו שלבי בו מותקנות שתי מערכות מתקדמות. המערכת הראשונה נקראת מכ״ם והשנייה עובדת באמצעות חיישן אלקטרו – אופטי. ב-2006 זכתה רפאל במכרז שיאפשר לה לפתח את מערכת ההגנה שרביט קסמים. האמריקאים הם אלה שסייעו לפיתוח מבחינה כלכלית, תוך שיתוף פעולה עם חברת ריית׳און. הסיבה העיקרית לפיתוחה של מערכת שרביט קסמים הוא בעקבות האיום הממושך של הרקטות והטילים על מדינת ישראל. לפני פיתוחה של המערכת, האיום על ישראל בא לידי ביטוי בהריסה של בתים ונפגעים רבים. בנוסף למערכת זו, פותחה גם מערכת ״כיפת ברזל״ אשר מטרתה היא לנטרל רקטות וטילים המשוגרים לטווח הקצר לכיוון ישראל.

 

במשך שנים רבות האיום הפלסטיני השפיע רבות על מדינת ישראל בשל היותה של חזבאללה וחמאס מחזיקות בטילים מסוגים שונים. לגורמים הפלסטינים יש רקטות וטילים שיכולים להגיע למרחקים קצרים וארוכים גם יחד, ולכן פיתוח מערכות מסוג זה הביא ישועה למדינת ישראל, אשר הצליחה למנוע פגיעות רבות בתושביה, בבתיהם וברכוש במבצעים הצבאיים האחרונים. בזמן מלחמת לבנון השנייה לדוגמא, מערכת שרביט קסמים הצליחה ליירט טילים רבים בשילוב עם המערכות ״כיפת ברזל״ וחץ 2. ההגנה באה לידי ביטוי הן על הקרקע והן באוויר. לטענתם של מפתחי המערכת, ייתכן שבזמן הקרוב תוכל המערכת להחליף את טילי הנ״מ מסוג MIM-23 וסטינגר.

 

למעשה, בשנת 2011 עברת המערכת את כל המבחנים והניסויים הרלוונטיים והיא נכנסה לשימוש מבצעי בשנת 2014. בחיל האוויר הקימו גרעין יחידתי אשר השתתף בכל תהליך הפיתוח של המערכת. ב-2012 החל צה״ל לגייס את הגדוד הראשון של מערכת זו דרך מערך ההגנה של חיל האוויר. המערכת בסופו של דבר תיכנס לשירות רק בשלב כלשהוא בשנת 2015 בעקבות קשיים תקציביים במערכת הביטחון. ב-1 באפריל 2015, הכריזה מנהלת ״חומה״ על השרביט עצמה כמבצעית בעקבות הצלחת הניסויים שבוצעו עליה.

https://www.youtube.com/watch?v=XULJf-gIYPA