Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

תפילין רבינו תם – איך קונים?

כאשר מגיע הרגע שבו אתם צריכים לבחור בין תפילין רשי או תפילין כזה או אחר לבין תפילין רבינו תם עולות כמה וכמה שאלות שחשוב לתת עליהן את הדעת. מה יהיה סדר הכתיבה ואיך היא תתבצע? איך זה נוצר כשמדברים על תפילין רבינו תם? אם אתם רוצים לרכוש תפילין רבינו תם את המאמר הזה אתם לבטח צריכים לקרוא.

רבינו תם – איך קונים תפילין כזה?

לצורך העניין, כשמדברים על סדר הכתיבה של הפרשיות, מדברים על הבדל גדול בין תפילין אחרות לבין תפילין רבינו תם וגם על זה חשוב לנו לדבר אתכם כאן. אז בטרם תלכו לבחור את התפילין המתאימות, אם אין לכם עניין לכתוב את הפרשיות באותו סדר, תמיד תוכלו לבחור בשיטת רבינו תם ששם הסדר יהיה לפי הפרשות כאמור פרשת קדש לי, אחר כך פרשת כי יביאך ודף ריק יישאר עבור פרשת והיה אם שמע.

למה מדלגים וניגשים לדף הזה בהמשך? כי קודם לכן כותבים את פרשת שמע ורק בסוף חוזרים למקום שנותר ריק ושם כותבים את החסר כאמור פרשת והיה אם שמע.

מה ההבדל בין רש"י לבין רבינו תם?

 אם מדברים על ההבדל בין רש"י לבין תפילין רבינו תם ההבדל הנוסף קשור גם ביציאה של שיער העגל שכרוך דווקא בפרשה של והיה אם שמע. בתפילין של רש"י לעומת זאת קצות השיער יושחלו בין הבית ה3 לרביעי.

נקודת האבחנה באה לידי ביטוי גם בנראות התפילין, כאמור, ברבינו תם והן בתפילין רש"י יש הבדל בסגירת הבתים. כאמור, תפילין רש"י שיער העגל יבצבץ בין הבית ה4 לשלישי מימין ואילו בתפילין של רבינו תם שיער העגל ייראה באמצע הבתים של החלק המונח על הראש.

מה ההבדל בין פרשיות של רש"י לבין רבינו תם?

תפילין רבינו תם ורש"י מדברים כאן גם על עניין הפרשיות וכאן מדברים על המרווחים וכן המיקומים של הכיתוב עצמו. כמו כן, גם כאן מדברים על סדר הפרשות וכן נלקח העניין של פרשה סתומה או פתוחה בעניין זה.