Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

הובלות ברמת השרון

אתם גרים ביישוב די מבוסס אבל מה לעשות אתם רוצים הקיץ לעבור דירה. אתם לא רוצים לעזוב את העיר אלא לעבור בתוכה למקום אחר. איך אומרים, משנה מקום משנה מזל. הובלות ברמת השרון יידעו לתת לכם את ההובלה הטובה ביותר עבורכם. רמת השרון היא לא סתם עיר אלא עיר בעלת נתונים סוציו אקונומיים גבוהים. הגענו לרמת השרון לאחר תלאות במשך 3 ימים. בתל אביב דאגו לנו מחוסר כל אפשרות להודיע מה שקרה לנו. את אוהלינו נטינו בראש הגבעה, שם נמצא היום בית ספר אוסישקין, וזה היה למעשה מקום המגורים הראשון ברמת השרון. מקבוצת חמשת החברים היינו יוצאים לעבודת קידוח הבאר רק ארבעה. חמישי היה נשאר לשמור על האוהלים והרכוש מפני הבדואים המרובים ששרצו בסביבה. במשך 8 שעות ביום היינו מסובבים בידיים את מוט הקידוח של הבאר, שהיה תלוי על מגדל קידוח פרימיטבי. קוטר צנור הקידוח היה 10 סנטימטר, ונגמר בסוף בצנור של שנים וחצי סנטימטר. שכר העבודה היה 20 גרושים ליום. לאחר העבודה היינו מכינים את השטח לשתילת הטבק ולמשתלה. לצורך הכנת המשתלה יעץ לנו האגרונום לערבב את האדמה עם דם של בעלי חיים ולפזר על יד כל שתיל. באותה תקופה היה הדם מקובל כדשן יעיל לטיוב הקרקע. את הדם השגנו בבית השחיטה לבקר בתל אביב. היינו הולכים ברגל וחוזרים כל אחד עם פח מלא דם על הכתף מרחק של 12 קילומטר לרמת השרון. את המשתלה שלנו תקפה מחלה. אז עדיין לא היו קיימים חמרי הדברה למחלות ומזיקים של צמחים. השתילים שהיו ראויים לשתילה הספיקו רק לשנים וחצי דונם. את היתר רכשנו ברעננה, לשם היינו יוצאים בשעה 4 בבוקר, שוב ברגל, והיינו נושאים את הארגזים מלאי השתילים על כתפינו. זו לא סתם אגדה שאחד מתושביה הראשונים של רמת השרון סיפר אלא משהו שקרה באמת. כיום המצב שונה ואם אתם צריכים הובלות ברמת השרון, אז יש לכם לאן לפנות.

הובלות ברמת השרון