Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ליל הבדולח סרטון

בנובמבר שנת 1938, הייתה המפלגה הנאצית לאחת המפלגות החזקות בגרמניה כאשר באותה תקופה המטרה של המפלגה הייתה הגליית היהודים אל מחוץ לגרמניה בטענה שהם בעצם מחרבים את הכלכלה הגרמנית. במפלגה הנאצית חיפשו לעשות זאת בכל דרך אפשרית ותכננו פוגרום ופרעות עד הפרטים הקטנים ביותר כל הרייך השלישי, כלומר בכל האיזור של גרמניה ואוסטריה על מנת לגרום ליהודים לעזוב את הרייך השלישי.

 

בערב השביעי בנובמבר שנת 1938, יצא צעיר צרפתי העונה לשם הרשל גרינשפן אשר התגורר בפאריז להתנקש בחייו של השגריר הגרמני בארצו. הסיבה לכך הייתה שמספר ימים קודם לכן קיבל גרינשפן מכתב ממשפחתו שבו הם מספרים לו שהוגלו לפולין על ידי הגרמנים. גרינשפן שניסה להתנקש בחיי השגריר הגרמני טעה בזיהויו וירה באחד מעוזריו הבכירים אשר יום לאחר מכן מת בבית החולים מפצעיו. אותו נסיון התנקשות היה בדיוק מה שהמשטר הנאצי היה צריך על מנת להצית את אותו פוגרום ולגרום לו להראות ״התפרעות ספונטנית של המון״ לפי לשון היטלר מספר ימים לאחר המאורעות.

 

רבים טוענים כי ליל הבדולח היה אקט שתוכנן היטה בידי המשטר הגרמני ועל ידי שר התעמולה הגרמני יוזף גבלס בעיקר וההתנקשות בעוזר השגריר רק עזרה לו לגרום לפרעות להיראות לגיטימיים כנגד היהודים. בפועל שוטרים גרמניים רבים ואנשים מקורבים לשלטון הזהירו את חבריהם היהודים בדבר הפרעות המתוכננות עוד טרם נסיון ההתנקשות בשגריר וכך יהודים רבים ידעו מראש על הפוגרום.

 

סרטון מליל הבדולח מראה את הזוועות האכזריות של ההמון הגרמני ואנשי המשטר כלפי יהודים כאשר באותו סרטון מראים כיצד המון גרמני שובר חנויות של בתי עסק יהודיים, מחריב בתי קברות יהודיים והורס בתי כנסת רבים. יהודים רבים נרצחו במהלך ליל הבדולח כאשר על פי הערכות מדובר על מאות יהודים שנרצחו בזמן הפוגרום ועל עוד מאות נוספים אשר נרצחו במחנות הריכוז. מספר לא מבוטל של גרמנים נרצחו גם הם במהלך אירועי ליל הבדולח כאשר ככל הנראה ההמון הגרמני זיהה אותם בתור יהודים לאור המראה שלהם או לאור האנשים עימם באו במגע.

https://www.youtube.com/watch?v=Gfdc-Tm0w0I