Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

מחסן עצים באזור תל אביב

כבר הכנתם את כל התוכניות לתשתית ועכשיו אתם מתפנים כדי לבנות את הבית. יותר ויותר משפחות צעירות בונות את בתיהם מעץ. לצורך כך יותר ויותר אנשים משתמשים בעצים. בגלל זה מחסן עצים באזור תל אביב הוא הנוח והמשתלם ביותר. העיר העברית הראשונה שהוקמה בשנת 1909 על ידי יהודים  מיפו אשר רצו לשפר את איכות חייהם ולהקים עיר עברית ראשונה. תנאי הדיור הקשים ביפו ויוקר הדירות עוררה קבוצת יהודים מיפו להקים שכונה חדשה מחוץ לעיר. הם נקראו אגודת "אחוזת בית" ובשנת – 1909 החלו להקים את הבניינים הראשונים של השכונה שייסדו שלה קראו תל אביב. הייתה זו העיר העברית הראשונה שנוסדה בא"י. מוסדות ציונים מרכזיים בהם "המשרד הארצישראלי" העבירו את משרדיהם לעיר תל אביב. קהילת יהודי יפו גדלה בראשית המאה ה-19 לאחר עלייתם של יהודים רבים מצפון אפריקה. בשנים 1881–1882 גדלה הקהילה, כאשר הצטרפו אליה רבים, בעיקר מתימן וממזרח אירופה. ב-1887 הוקמה שכונת נווה צדק. בשנת 1896 הקימו יהודים מתימן את שכונת "מחנה יהודה" וב-1904 הקימו יוצאי מרוקו ואלג'יריה את שכונת "מחנה יוסף".שכונת אהל משה הוקמה צפונית-מזרחית ליפו בשנת 1906 על ידי עולים מצפון אפריקה. שכונה זו הייתה השכונה היהודית האחרונה שהוקמה בסביבה לפני אחוזת בית. לאחר ביסוסן של שכונות גדולות אלה מחוץ ליפו, החלה היוזמה לייסוד "אחוזת בית" מתוך כוונה מוצהרת להקים עיר חדשה. שכונת אחוזת בית נוסדה בשנת 1909 כשכונת בתים נמוכי קומה מוקפים בגינות, על ידי קבוצה של יהודים מיפו שהחליטה לצאת ממנה בשל הרצון לחיות חיים עבריים עצמאיים. קבוצת יהודים זו התכנסה לראשונה ביולי 1906 והתאגדה בשם "אגודת בוני בתים" (ששונה מאוחר יותר ל"אחוזת בית"). הקבוצה תכננה להקים עיר עברית איכותית מחוץ ליפו, על פי הדגם המערב אירופאי העדכני. בשנת 1910 החליפה אחוזת בית את שמה ל"תל אביב". לכן אם אתה גר בתל אביב ואתה יכול להרשות לעצמך קמין אתה צריך גם מחסן עצים באזור תל אביב שידאג לך.