Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

מס רכישה – מה זה אומר?

נושאים רבים עלו לכותרות בשנים האחרונות בעקבות יוקר המחייה, נושא שדובר עליו רבות בעקבות הקיץ של המהפכה החברתית, בו  צעירים רבים יצאו אל הרחובות והפגינו נגד יוקר המחייה.

אחד הנושאים המרכזיים שהמפגינים העלו באותה מחאה חברתית היה יוקר המחייה כאשר מדובר על רכישת דירה שכן במרכז הארץ, בעיקר עלויות השכירויות ורכישת הדירה הן מהגבוהות בישראל.

בנוסף על רכישת הדירה ישנם מספר היטלים אשר לא רבים מכירים ויש לשלמם בעת רכישת הדירה.

אחד מאותם היטלים הוא מס רכישה.

מס רכישה הוא בעצם מס המשולם על רכישת נכס נדלני והוא חל על כל סוג נכס נדל"ן שהוא מדירה דרך בית פרטי ועד קרקע או מגרש כלשהו, אותו מס רכישה כאמור משולם ישירות לרשות המיסים.

מס רכישה הוא אינו היטל קבוע ויש לו מספר משתנים אשר מרכיבים את גובהו כאשר הראשון הוא כמובן סכום העסקה שכן עסקת נדל"ן בשווי מליון שקלים לא תחויב באותו מס רכישה של עסקת נדל"ן אחרת בשווי של עשרה מליון שקלים.

גובה המס נקבע במדרגות מס ולא כאחוז מהעסקה כמו שרבים חושבים.

משתנה נוסף אשר מרכיב את סכום היטל המס רכישה הוא סוג הנכס הנמכר, כאמור ציינו שעסקת נדל"ן יכולה להיות מכירת דירה, אך היא יכולה להיות כמובן גם מכירת קרקע כלשהי, כמו קרקע חקלאית, שכן כזו לא תחויב באותו סכום כמו רכישת דירה.

משתנה נוסף שיש לקחת בחשבון כאשר מדברים על מס רכישה הוא האם זו הדירה הראשונה שאנחנו קונים, שכן מס רכישה בעת רכישת דירה ראשונה נמוך במאות אחוזים ממס רכישה של דירה שנייה שלישית או רביעית.

אם נשמור על דירה אחת כל חיינו, כלומר נמכור את הדירה שברשותנו ולאחר מכן נרכוש דירה אחרת, גם במקרה זה מס הרכישה יהיה מופחת שכן מדובר על דירת יחיד.

רשויות המס מאפשרות פרק זמן בו ניתן למכור את הדירה הקודמת שברשותנו אם רכשנו דירה נוספת על מנת לשלם את אותו מס רכישה מופחת על דירת יחיד.

אחת לשנה משרד האוצר מעדכן את מדרגות המס שיש לשלם במסגרת מס רכישה.

למשרד האוצר ורשות המסים יש סימולטור בו ניתן לחשב את גובה היטל מס הרכישה.