Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

עיד אל פיטר 2015

עיד אל פיטר זהו חג שבירת הצום של חודש הרמדאן שבו נוהגים המוסלמים לצום בכל יום מהבוקר בזריחת החמה ועד הערב בשקיעת החמה. חודש הרמדאן מצויין בחודש התשיעי של לוח השנה המוסלמי ואילו עיד אל פיטר נחוג בשלושה ימים הראשונים של חודש שוואל שזהו החודש העשירי בלוח השנה המוסלמי.

עיד אל פיטר 2015 נחגג ביולי בין יום שבת ה-18 לחודש ולבין יום השני ה-20 לחודש. במסגרת עיד אל פיטר שהוא החג השני בחשיבותו לאיסלאם לאחר עיד אל אדחא, שהוא חג הקורבן, נוהגים באיסלאם מציינים גם את סיום כתיבת הקוראן ובמקביל מוסלמים רבים נוהגים לבקר את חבריהם וקרוביהם.

על פי מיטב המסורת נוהגים המוסלמים לקום בעיד אל פיטר, ללבוש בגדים חדשים, להתפלל את תפילות החג ואז מתחילות החגיגות עצמם שבמסגרתם נהוג לתת מתנות לנשים ולילדים.

במסגרת אירועי עיד אל פיטר 2015 חוגגים מוסלמים פקדו את חופי הים של תל אביב, ונהנו מרחצה בים, הכנת סעודות על חוף הים שכללו מאכלים מכל הבא ליד. במקביל חוגגים רבים פקדו את הגנים הלאומיים וטיילו ברחבי הארץ כאשר משפחות רבות גם ביקרו בפארקי השעשועים ופארקי המים ברחבי הארץ על מנת לחגוג את שלושתם ימי החג. יש לציין כי בקהילות שונות רחבי העולם ובמדינות שונות נחוג החג בימים שונים לפי הירח כך שלעיתים ייתן שוני של יום בין עיד אל פיטר בשני מקומות שונים בעולם. בעיד אל פיטר 2015 נרשמה טעות מביכה של חבר הכנסת אורן חזן כאשר בדף הפייסבוק שלו רשם חזן שהוא מאחל לכל המוסלמים והדרוזים ברחבי הארץ עיד אל פיטר שמח.

מה שחבר הכנסת חזן לא ידע הוא שהדרוזים כלל לא חוגגים את עיד אל פיטר, שכן הוא מציין את תום חודש הרמדאן, שאותו בני העדה הדרוזית כלל לא מציינים. הדבר גם לבני העדה למבוכה וחלקם אף נפגעו מדברי חבר הכנסת חזן. בני העדה הדרוזית כמובן לא חוגגים את עיד אל פיטר אך הם כן חוגגים את עיד אל אדחא שזהו חג הקורבן, שהוא החג הראשון בחשיבותו לאיסלאם.