Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

לומדה בהתאמה אישית לעומת לומדות מדף

הלומדות כידוע הן תוכנות מחשב אשר נועדו להעביר ידע לחניך באמצעות שימוש בטכנולוגיית המחשב; טכנולוגיה שלה יש יתרונות רבים הבאים לידי ביטוי בלומדה. לא אזכיר את כל היתרונות אלא רק את שניים מרכזיים – הלימוד המקוון ואמצעי ההמחשה המתקדמים. זה ידוע שלומדות נמצאות בשימוש נרחב במוסדות החינוך וגם בארגונים רבים. ישנן לומדות בנושאים רבים אשר מטרתם להקנות להעביר ידע ולהעניק מיומנויות חדשות לחניכים. החניכים יכולים להיות תלמידים בגני הילדים או בתי הספר  והם יכולים להיות גם מנהלים במגזר העסקי.

 

לכל ארגון יש את הצרכים ההדרכתיים שלו ובהתאם לכך כל ארגון עושה שימוש בלומדה הרלוונטית למטרות ההדרכה שלו. ישנם נושאים כללים אשר בדרך כלל מתאימים לכל ארגון, כמו למשל נושא של בטיחות באש ומניעת שרפות. זוהי דוגמה לנושא אשר יכול להיות רלוונטי לכל עסק, ארגון ומקום פרטי או ציבורי. אבל חשוב לסייג שישנם ארגונים בהם הדרכת הבטיחות באש נוגעת בתחום יותר ספציפיים הרלוונטיים לארגון. למשל אם מדובר בארגון המתעסק בחומרים דליקים ויש לו פוטנציאל סכנה גדול יותר, אז באופן טבעי ישנם נוהלי בטיחות מחמירים יותר וצורך בדגשים שונים בתוכנית ההדרכה. ישנם גם ארגונים להם מכונות ייחודיות, לעתים אפילו מכונות אשר פתחו בעצמם, והם צריכים הדרכות ספציפיות למכונות אלו. זהו מהות ההבדל בין לומדות מדף לבין לומדה בהתאמה אישית.

 

לומדות מדף הן לומדות מוכנות בנושאים כללים אשר יכולים להתאים לכל אחד ואין צורך להתאימם לארגון מסוים. למשל לומדות לנושאי זהירות בדרכים הן זהות עבור בית ספר בחדרה, אשדוד או גבעתיים – חוקי התנועה והסכנות הם אותו הדבר. מסיבה זו הדרכות זהירות בדרכים יכולות להתקיים כהדרכות מדף. כמובן שישנו הבדל בין הדרכות זהירות בדרכים לילדי כיתה ו' לעומת הדרכות זהירות בדרכים לתלמידי תיכון. זה עדיין לא משנה את התמונה ההבדל הוא שששנה לומדת מדף לתלמידי בית ספר יסודי וישנה לומדת מדף לתלמידי תיכון. דוגמאות ללומדות מדף – לומדות ללימוד אנגלית, לומדה ללימוד חשבון, לומדה בנושא חיסכון במים וכו'.

 

לעומת לומדות המדף ישנו לומדות בהתאמה אישית אשר נודעו לענת על צרכים ספציפיים של ארגון מסוים. לומדות אלו פונות לפלח שוק קטן וייעודי ולכן אינן נמכרות בלומדות מדף. על הארגון לפתח אותן בעצמו או לשכור את שירותיהם של אנשי מקצוע שיפתחו עבורו את הלומדות. לדוגמה – חברת ביטוח יוצאת עם תוכנית ביטוח חדשה אותה היא מעוניינת לשווק באמצעות מחלקת הטלמרקטינג. בעזרת לומדה בהתאמה אישית ניתן להדריך את אנשי מחלקת הטלמרקטינג לגבי תוכנית הביטוח החדשה ולתת להם את הכלים אשר יסייעו להם למכור אותה לציבור הרחב.