Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

החשיבות של סביבות למידה מתאימות

כחלק מהמערך המושתת על למידה משמעותית אותו מקדם שר החינוך ומעביר לכל בתי הספר בישראל בהדרגה, המודעות ליצירת סביבות למידה מתאימות, תופסת תאוצה ומוחדרת לתודעה של כולנו. יש חשיבות גבוהה לסביבה הלימודית שבה נמצאים אחוז גבוה משעות היום המנהלים, המורים והתלמידים. בכדי שהתועלות מהערכת הלימודית יניבו פירות, אותה סביבה לימודית עליה אנו מדברים חייבת להיות בעלת מאפיינים מתאימים להעביר תכנים לימודיים החופפים את השינויים שמביאה איתה הלמידה המשמעותית.  הסביבה הלימודית הן בבית הספר היסודי והן בתיכון בעלת חשיבות גבוהה להחדרת הערכים בהם דוגלת הלמידה המשמעותית. הרעיון הוא להתאים את הסביבה הלימודית לחיים במאה ה-21, חיים המובלים על ידי הטכנולוגיה. לכן, עלינו ליצור סביבה פורה המאופיינת במגוון רחב של מקורות מידע אשר יתרמו לתלמידים ולמורים ויעשירו אותם, יעודדו את סקרנותם ואת היצירתיות שלהם. ברגע שמתקיימת סביבת למידה איכותית ואופטימלית בה התלמידים והמורים נמצאים, היא מאפשרת  גיוון והבנה מעמיקה יותר של החומר הנלמד.

 

מה מאפיין סביבת למידה איכותית שתוביל להישגים, סקרנות ויצירתיות?

  • כתות קטנות יותר- ברגע שיש עומס בכתות, מורה אחד מתקשה להשתלט על אותה כמות תלמידים. כתה קטנה מאפשרת עבודה בקבוצות, שיתוף פעולה מלא, העלאת שאלות בזמן השיעור, מצגות, צפייה בסרטים ושאר פעולות אותן קשה לבצע בכתה גדולה. כתה גדולה פוגעת בסבלנות הן של המורים והן של התלמידים ולכן אחד השינויים שמביאה איתה הרפורמה במערכת החינוך הוא כתות קטנות יותר.
  • סביבה טכנולוגית – מחשבים וטאבלטים הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו ושל ילדינו. הקדמה הטכנולוגית לא מאפשרת לנו להישאר ולהמשיך עם שיטות הלמידה המיושנות ולכן חלק מסביבה לימודית חיונית, מלמדת ומעשירה חייבת להתבסס על אמצעים טכנולוגיים שונים ופיתוח אותן מיומנות לימוד. אם בעבר היינו מסכמים מאנציקלופדיה או ספר, היום האינטרנט הפך להיות למקור מידע עשיר, מגוון ואיכותי.
  • מעורבות – אחד מהערכים הבולטים הדוגלת שיטת הלימוד החדשה המכונה למידה משמעותית הוא ערך המעורבות. מעורבות הכוונה ליצור מצב בו התלמיד מעורב במה שקורה בכתה באופן כללי מה שיצור שיתוף פעולה מלא בין התלמיד למורה ויחזיר את האמון שאבד אם השנים במערכת יחסים זו.