Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

לומדה למתן דם

מתן דם לחולה היא אחת הפרוצדורות הרפואיות הנפוצות ביותר, ישנם מקרים רבים בהם אנו נותנים עירוי

דם לחולה; החל מניתוחים, תאונות אשר גרמו לאיבוד דם ועוד מחלות שונות. עירוי דם אינו נחשב לפרוצדורה רפואית מסובכת אך יש לעשותה נכון על מנת למנוע סיבוכים. עירוי דם הוא פרוצדורה מצילה חיים אך כאשר היא אינה נעשית בצורה נכונה היא עלולה להפוך לפרוצדורה רפואית מסכנת חיים. באופן חד משמעי אני יכול להגיד שמתן עירוי דם לא מתאים לחולה עלול להביא למותו. לומדה למתן דם היא כלי המשמש בהדרכות המסבירות איך לתת עירוי דם.

 

מידי שנה נעשה שימוש במאות אלפי מנות דם בישראל וזהו נושא בעל חשיבות גדולה מאוד. בעקבות כשלים שונים, אשר התרחשו במערכת הבריאות בעבר, נקבעו נהלים למתן עירוי דם וחשוב ליישם אותם, להתמיד בהם ולדקדק בהם. על מנת להפיץ נוהל אחיד לכל בתי החולים והמוסדות הרפואיים בארץ ישנו צורך בלומדה למתן דם אשר באמצעותה יעבירו את ההדרכה של ביצוע עירוי הדם.

 

לומדה למתן דם היא אמצעי המאפשר ליישם שיטת חינוך אחידה המסבירה את כל הנהלים והפרוצדורות למתן דם בצורה אחידה ועבור כולם. על לומדה למתן דם ללמד את כל מה שקשור למתן דם החל מהרכב הדם (כדוריות דם אדומות, פלסמה,  טסיות דם וכו'), שיטות מתן העירוי, תופעות לוואי, שימור הדם, בדיקת סוגי דם וכל דבר אשר רלוונטי למתן עירוי דם. זהו מידע חשוב שכל מי שעוסק בעירוי דם חייב לדעת. לומדה למתן דם חייבת לכלול כמה אספקטים של הידע – הידע הביולוגי על הדם, תפקודיו, מרכיביו והתנהגותו בנסיבות שונות. הידע הטכני הקשור לשימור ואחזקת מנות דם ולמתן העירוי. והידע הפרוצדורלי המדבר על הנהלים במתן מנות דם. כמו כן יש צורך בידע על מנת לזהות בעיות שעלולות לקרות הקשורות לתגובות הדם לעירוי הדם.

 

משרד הבריאות מחזיק בלומדה למתן דם ממוחשבת אשר פותחה על ידי יחידת ההדרה והפיתוח במשרד הבריאות. זוהי לומדה מקצועית אשר בהכנתה עורבו גורמים שונים מהתחום הרפואי לצד אנשים המתמחים בהדרכות.  הלומדות נועדו לשימוש בבתי החולים וישנה חובת בחינה. יש המעבירים ביקורת על לומדה למתן דם זו מכיוון שהיא מיושנת. מסיבה זו פותחו למודות אחרות המסבירות את הנושא, הפרוצדורות והידע כמובן לא משתנים אלא רק אופן ההדרכה שמנסה להשתפר.

 

בשביל שלומדה למתן דם תצליח עלייה להשתמש באמצעים ויזואליים שונים על מנת ליצור סביבת לימודים חווייתית. יש לתכנן את הלומדה כך שהיא תאפשר לתלמיד לתרגל פתרון בעיות ולענות על שאלות המייצגות מצבים אפשריים אשר עלולים להתרחש במתן עירוי דם. פרקטיקה זו היא זו שתבטיח תפקוד נכון בזמן אמת.